Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Sandomierskie Centrum Kultury

Regulamin obiektu Dworek Koćmierzów

REGULAMIN OBIEKTU „DWOREK KOĆMIERZÓW”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem „Dworku Koćmierzów” jest Sandomierskie Centrum Kultury.

2. Działalność „Dworku Koćmierzów” ma na celu prowadzeniu działalności kulturalno-edukacyjnej, inicjowanie aktywności mieszkańców prawobrzeżnego Sandomierza oraz integrację środowiska lokalnego.

3. Z obiektu korzystać mogą mieszkańcy Sandomierza oraz inne osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem.

4. Dzieci do lat 6 na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

5. Godziny otwarcia obiektu określa harmonogram.

6. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

7. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU UCZESTNICTWA.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie obiektu.

2. Uczestnik zobowiązany jest dbać o mienie znajdujące się na terenie obiektu.

3. Osoby korzystające z obiektu odpowiedzialne są materialnie za wszelkie zniszczenia, których się dopuszczą.

4. Mienie należące do obiektu nie może być przywłaszczane, ani wynoszone poza jego teren.

5. Zasady korzystania z wyposażenia obiektu wyznacza Administrator, a użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania jego zaleceń pod rygorem zakazu korzystania z „Dworku Koćmierzów”.

6. Zabrania się przychodzenia do obiektu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wnoszenia ich, jak również spożywania na jego terenie.

7. Palenie papierosów może odbywać się wyłącznie w wyznaczonym do tego na zewnątrz miejscu.

8. Zabrania się wnoszenia szkodliwych substancji i materiałów chemicznych, broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia.

9. Zabrania się odtwarzania wulgarnych treści.

10. Uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość na terenie obiektu.

11. Rodzice lub opiekunowie dzieci zobowiązani są do przekazania swoich danych kontaktowych pracownikowi.

12. Użytkownicy zobowiązani są do punktualnego opuszczania terenu obiektu zgodnie z obowiązującymi godzinami otwarcia.

13. Uczestnika można pozbawić prawa do przebywania w obiekcie, jeżeli:
- dopuści się agresywnego, wulgarnego lub obraźliwego zachowania,
- swoim działaniem będzie dezorganizował prace innych,
- jego zachowanie będzie wskazywać na bycie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- na terenie obiektu będzie spożywał alkohol lub zażywał środki odurzające,
- dopuści się celowego zniszczenia mienia należącego do obiektu.

14. W sytuacjach określonych w punkcie 13. pracownik jest upoważniony do wezwania Policji, Straży Miejskiej lub Agencji Ochrony.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania z obiektu lub jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.

CELE I ZADANIA

1. Pomoc w nauce oraz tworzenie warunków do nauki.

2. Prowadzenie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 3. Organizowanie różnych form edukacji kulturalnej.

4. Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców.

5. Informowanie społeczeństwa lokalnego o wydarzeniach kulturalnych i zachęcanie do brania w nich czynnego udziału.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W „Dworku Koćmierzów” zajęcia prowadzone są przez pracowników Sandomierskiego Centrum Kultury przez inne osoby upoważnione przez Dyrektora.

2. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.

3. Uczestnicy winni są każdorazowo bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Uczestnictwa, przepisów BHP, ppoż., a także przepisów dotyczących porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.

Administrator – Sandomierskie Centrum Kultury, ul. Rynek 20, tel. 15 832 29 64
Dworek Koćmierzów - tel. 604 684 143

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Partner medialny

PARTNER I WSPÓŁORGANIZATOR SANDOMIERSKICH WIANKÓW FLISACKICH 2023